Archive

Archive for August, 2009

PHP/MySQL 7: mysqli prepared statement бичих

August 3rd, 2009 22 comments

Өмнө нь mysqli болон prepared-statement -ийн талаар бичсэн одоо шуудхан жишээ бичээд түүн дээрээ тайлбар хийгдээд явъя. Хоёр янзаар бичиж болно. Жишээнүүдийг өмнөх бичлэгүүдэд ашиглаж байсан доорхи хүснэгт дээр хийе. Read more…

Categories: PHP/MySql Tags: , ,