Archive

Posts Tagged ‘Apache’

Symfony 1: Apache virtual host configuration

February 11th, 2010 54 comments

Ubuntu дээр Symfony framework-ийг эхлэн суралцагчдад зориулав.

Symfony 1.4 Jobeet(doctrine) жишээний эхний өдөр буюу суулгах, тохируулах хэсэгт ubuntu дээр хирхэн виртуаль хост үүсгэх талаар нэмэлт тайлбар хийе. Symfony -ийг өөрийн веб сервер дээр суулгахад 2 янзаар суулгаж болно. 1) Ugly way буюу бүх файлуудыг document root фолдер дотороо хуулаад явах. 2) Secure way буюу нууцлал хамгаалалт сайтайгаар хийх. Энэ вебийн бизнесс логик болон бүх тохируулгыг вебийн рүүтийн гадна байршлуулдаг продакшн орчин юм. Миний дор дурдах зүйл энэ хэлбэрээр хийгдэх болно. Read more…

PHP инсталл хийх тухай

January 30th, 2009 24 comments

1. http://www.php.net/downloads.php хуудаснаас PHP 5.2.8 installer -ийг татаж авна.
2. Татаж авсан инсталлаа ажиллуулна. Destination folder гэсэн цонхны (зураг 1) Install PHP 5.2.8 to: гэдэг дээр C:\Program Files\PHP\ гэдгийн оронд C:\PHP гэж үүсгээд түүнийгээ зааж өгвөл зүгээр. Учир нь Apache-д хийдэг тохируулга нь PHP -ийн install.txt дотор c:\php гэсэн фолдерт байхаар байдаг тул анх суулгаж байгаа сурч байгаа хүмүүст амар байдаг.

Үүний дараа Apache -ийн httpd.conf файлын зам асуусан бас нэг цонх гарна түүн дээр бол httpd.conf -Ий байрлалыг зааж өгөөд байх хэрэггүй. PHP -installer өөрөө тохируулгаа хийхийн тулд энэ замыг асууж байгаа хэрэг. Харин бид нар өөрсдөө түүнийг нь хийнэ.

Дараагийн нэг цонх бол (зураг 2) ямар веб сервер дээр суухыг асуусан цонх бий. Apache суулгачихсан тэгээд гараар тохируулга хийх гэж байгаа үед энэ бол нэг их чухал зүйл биш. Эндээс Apache 2.2.x module гэдгийг сонгоно. Ер нь бид цаашдаа php-ийг module хэлбэрээр ашиглах юм. Модуль ба CGI -ийн ялгааны талаар дараа жич бичие.

Үүний дараагийн харин нэг чухал цонх бол (зураг 3) PHP -ийн нэмэлт сангуудыг сонгох хэсэг бий. PHP 5-аас эхлэн mysql үндсэн санд байдаггүй болсон тул ядаж mysql, mssql, GD2 энэ тэрийг сонгох шаардлагатай юм.

Ингээд л next next finish гээд дуусгана.

3. Одоо тохиргоо хийе.

PHP ээ суулгасан c:\PHP folder дотор байгаа install.txt файлын Apache 2.0.x on Microsoft Windows доторхи Installing as an Apache module гэсэн хэсгээс доорхи кодыг хуулж авна.

 
# For PHP 5 do something like this:
LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php

# configure the path to php.ini
PHPIniDir "C:/php"

Дээрхи тохируулгын бичлэгт байгаа c:/php/php5apache2.dll -ийг энэ замаар яг ийм нэртэй файл байгаа эсхийг сайтар нягтлана. Ихэвчлэн php5apache2_2.dll гэсэн нэртэй байдаг учир дээрхи тохиргоог доорхи байдлаар хийнэ.

 
# For PHP 5 do something like this:
LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2_2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php

# configure the path to php.ini
PHPIniDir "C:/php"

Энэ тохиргоог apache -ийн тохируулгын файл болох httpd.conf -ийн хамгийн дор хуулна. Энэ файлруу Start->Apache HTTP Server 2.2->Configure Apache Server->Edit the Apache httpd.conf Configuration File гэж орно.

Үүний дараа apache серверээ рестарт хийнэ. Ингээд вебийнхээ роот фолдерт ямар нэг php өргөтгөлтэй файл үүсгэнэ PHP -ээ ажиллаж байгаа эсхийг шалгана. Жишээ нь info.php гэсэн файлд доорхи байдалтай код бичиж болох юм.

< ?php 
phpinfo();
?>

Үүнийгээ http://localhost/info.php гэж дуудахад PHP -ийн тухай нилээд том хүснэгтэн мэдээлэл гарч байвал чиний Apache, PHP зүгээр ажиллаж байгаа гэсэн үг юм.

Анх сурч байгаа хүмүүс янз бүрийн алдаа гаргадаг бөгөөд тэр алдаа нь харагдахгүй бол юу болоод байгаагаа мэддэггүй иймд PHP -ийн INI файлд дефаулт нь off байдаг алдааны мэдээлэл харуулах тохируулгыг on болгож өгвөл зүгээр. Үүний тулд c:\php\php.ini файлыг нээж display_errors = Off гэдгийг display_errors = On болгоно. Үүнийгээ идэвхжүүлэхийн тулд апачаа дахин рестарт хийнэ.

Эдгээр зүйлүүдийг алхам алхмаар бичсэн Нарангийн инсталл хийх зааврыг энд дарж татаж авна уу. Дэлгэрэнгүй заавар хийж илгээсэнд Наранд маш их баярлалаа.

Зураг 1

Зураг 1


Зураг 2

Зураг 2


Зураг 3

Зураг 3

Categories: Apache, PHP/MySql, Бусад Tags: , ,

Apache веб сервер суулгах, тохируулах

January 26th, 2009 8 comments

Веб програмчлал эхлэн суралцах гэж байгаа залуучдын хамгийн анхны хийж сурах зүйл бол веб серверээ суулгах явдал юм. Windows XP, Windows 2003 server дээр Apache суулгах бас жаахан тохируулга хийх талаар товч тайлбарлая.

Юны түрүүнд веб сервер гэж юу болох талаар товч тайлбарлая. Веб сайтууд нь бүгд интернетийн ямар нэг сервер компьютер дээр байрлаж байна. Хүмүүс веб сайтын хаягийг өөрийн веб браузер дээр бичээд ентер дарахад уг веб сайтыг үзэх хүсэлтийг (http request) интернетийн холболтоороо дамжуулан уг вебийг байрлуулж байгаа серверт хүргэнэ. Уг сервер дээр саяны хүсэлтийг боловсруулах зориулалттай сервер програм хангамж ажиллаж байх бөгөөд түүнийг веб сервер гэнэ. Одоо бидний суулгах гэж байгаа Apache бол веб сервер юм. Веб сервер хэрэглэгчийн үзэх мэдээллийг сервер дээрээ боловсруулалт хийн тухайн хэрэглэгчийн үзэхийг хүссэн мэдээллийг бүрдүүлнэ. Боловсруулалтыг веб сервер өөрөө дангаараа хийгээд байхгүй харин боловсруулалт хийх сервер талын хэлний ажиллах орчин нь болж өгдөг. Жишээ нь PHP бол сервер талд ажилладаг веб програмчлалын хэл юм. Мэдээлэл нь өгөгдлийн санд хадгалагдсан байвал мөн өгөгдлийн санд холбогдож мэдээллээ авна. Энэ өгөгдлийн сан нь MySQL байж болох юм. Боловсруулалт хийгдсэн мэдээллийг хэрэглэгчид HTML (CSS, JS -тай) хэлбэрээр веб сервер буцаана. Үүнийг нь ерөнхийд нь response гэнэ. Иймэрхүү загвараар л дэлхий дээрхи бүх веб сайт ажиллаж байдаг. Харин веб сервер, сервер талын хэл, өгөгдлийн сан удирдах хэрэгслүүд нь өөр өөр байдаг. Бид нарийн хувьд веб серверээрээ Apache, сервер талын хэлээрээ PHP, өгөгдлийн сангаараа mySQL -ийг сонгон ашиглана. Энэ 3 бол хоорондоо маш нийцтэй ажилладаг ба веб програмчлал сурч байгаа хүмүүс үзэхэд тохиромжтой байдаг.
webserverl

1. Apache суулгах
http://www.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/ Энэ хаягаар ороод апачийн хамгийн сүүлийн үеийн Windows installer MSI Installer Package хэлбэрээр татаж авна. Татаж авсан install-аа ажиллуулан суулгана. Ерөнхийдээ энгийн програм суулгаж байгаа мэт байна. Харин ганц 2 цонхон дээр тохируулга хийнэ. Доорхи цонхон дээр байгаа байдлаар бичиж өгнө. Apache 1

ерөнхийдөө ингээд next next finish. Анхаарах зүйл! Apache инсталл хийгээд дууссны дараа өөрийн сервисээ ачаалах үед виндовс блоклох уу гэж асууна энэ үед мэдээж unblock гэж сонгоно.

2. Ажиллаж байгаа эсэхийг шалгаж үзэх.
Юны түрүүнд виндовсийн цагны хажууд индаинуудын өдны зураг бүхий ажиллаж байгаа итгэх ногоон сумтай айкон гарсан байх ёстой. (Ер нь apache гэдэг бол америкийн индиануудын нэг том овог юм.) Хэрвээ тийм байвал Firefox-oo (FF -ийг хэрэглэцгээе) гаргаж ирээд хаяг бичдэг хэсэг дээр нь http://localhost гэж бичээд дарвал It’s worked гэсэн бичиг гарч байвал инсталл амжилттай боллоо гэсэн үг. Апачийн хуучин хувилбарууд бол мөн л нөгөө лого бүхий нэг хуудас харуулна.

3. Аpache дефаултаараа C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2 фолдерт суусан байдаг. Энэ фолдерт htdocs гэсэн нэртэй фолдер байх бөгөөд энэ бол чиний суулгасан веб серверийн root юм. өөрөөр хэлбэл энэ фолдерт чиний хийж байгаа веб сайтууд байрлах ёстой гэсэн үг. Түрүүний http://localhost гэхэд энэ фолдер луу хандаад уг фолдерт байгаа index хуудсныг нээсэн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ фолдерт шинээр нэг веб сайт хийхийн тулд нэг фолдер үүсгээд түүндээ веб сайтын файлуудаа хуулна. Тэгээд http://localhost/mywebsitefolder гэж хандахад чиний веб дуудагдаж гарч ирэх болно. Ингээд чиний компютер веб сервер хэлбэрээр ажиллаж эхлэлээ.

4. Ингээд суулгасны дараа одоо бага сага тохиргоо хийе. Веб хийж байхад htdocs фолдер C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2 гэх мэт олон фолдерийн цаана байх нь хүндрэлтэй байдаг. Гэвч үүнийг сольж болно. Солихын тулд C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf доторхи httpd.conf файлыг нээнэ. Энэ дотороос DocumentRoot “C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs” гэсэн мөрийг хайж олоод өөрийн шинээр сонгосон фолдероо зааж өгнө. Жишээ нь DocumentRoot “C:\webserver\htdocs” гэх мэт. Энэ бичлэгийн доохно талд байгаа гэдэг дээр мөн адил сольж өгнө. Эдгээрийн нарийн ширийн учир начрыг цаг нь болохоор ойлгодог болноо.

Мөн үүний доохни байх DirectoryIndex index.html гэсэн мөрийг DirectoryIndex index.php index.html болгож өөрчлөнө. Энэ нь чиний хийж байгаа вебийн дефаулт хуудас нь index.php эсвэл index.html байх юмаа гэдэгийг зааж өгч байгаа юм.

Эдгээр өөрчлөлтүүдийг хийсний дараа идэвхжүүлэхийн тулд цагны хажууд байх нөгөө айкон дээрээ double клик хийж гарч ирсэн цонхон дээрхи рестарт товчийг дарна. Ер нь цаашид Apache -аас өөрөөс нь гадна PHP -ийн тохиргоонд өөрчлөлт ороход энэ үйлдлийг хийдэг байна.

Маргааш PHP суулгахыг бичие.

Жич: Энд ашигласан фолдеруудын нэр болон тохируулга миний компьютерт ажиллаж байгаа Apache 2.2.8 гэсэн хувилбарынх болно.

Categories: Apache, HTML, PHP/MySql Tags: ,